Styret

Styreleder: Yvonne Thorsdalen

Nestleder: Ingvild Løchen

Kasserer: Marit Kyllesdal 

Styremedlem: Helene Nærø

Ungdomsrepresentant: Emilie Kyllesdal

Sekretær: Helene Vraalstad

Varamedlem: Heikki Pynttari